Jár-e az órabéres munkavállalónak díjazás munkaszüneti napon munkavégzés hiányában?

Milyen díjazás illeti meg az órabéres munkavállalót, ha munkaszüneti napon munkát végez, illetve jár-e neki díjazás, ha munkaszüneti napon nem dolgozik? Mennyiben más az órabéres munkavállalóra vonatkozó törvényi szabályozás, mint a havibéres munkavállalók esetén?

Ha órabérben részesülnek a munkavállalók és dolgoznak munkaszüneti napon, akkor részükre meg kell fizetni annyi órára járó bért, ahány órát dolgoztak, valamint az Mt. irányadó rendelkezése alapján pótlékra is jogosultak.

Az Órabéres munkavállaló – akár dolgozott a munkaszüneti napon, akár nem – távolléti díjra jogosult a munkaszüneti napra abban az esetben, ha a munkaszüneti nap az általános munkarend szerinti munkanapra (hétfőtől péntekig) esik. Ez azért van, mert amikor a munkáltató meghatározza, hogy az adott munkaidőkeretben hány órát kell a munkavállalónak dolgoznia, akkor a munkaszüneti napot figyelmen kívül hagyja [Mt. 93. § (2) bekezdés], így a munkavállalót az adott hónapban kevesebb órában lehet foglalkoztatni, így az órabéres munkavállalónak „kiesik” egy munkanap, és csupán ezért részesülne az adott hónapban kevesebb munkabérben.

Példa: egy 22 munkanapos hónapban az egyik szerda munkaszüneti nap, így csak 21 munkanapot kell a keretben számításba venni. Vagyis a munkavállalót a 22 x 8 = 176 óra helyett csak 21 x 8 = 168 órára lehet beosztani, így 600 Ft-os órabérrel számolva 105.600,- Ft (600 x 176) helyett az adott hónapban csak 100.800,- Ft (600 x 168) munkabért tud megkeresni rendes munkaidőben. Ez akkor is igaz, ha az adott munkaszüneti napon a munkavállaló dolgozott, hiszen ő is csak 168 órát fog tudni az adott hónapban dolgozni.

A példából látható, hogy csökken a munkavállaló teljesítendő munkaideje, ezáltal munkabértől esne el. Ezt kívánja kompenzálni a jogalkotó azzal, hogy előírja, hogy ha a munkaszüneti nap hétfőtől péntekig terjedő időszakra esik, akkor az órabéres munkavállalónak jár az adott munkaszüneti napra a távolléti díja (akkor is, ha dolgozott a munkaszüneti napon). Ezt a szabályt az Mt. 146. § (3) bekezdés d) pontja tartalmazza.

Havidíjas munkavállaló minden esetben a havibérét kapja meg, függetlenül attól, hogy hány órára volt beosztva az adott hónapban. Ezért az ő bérüket nem befolyásolja a munkaszüneti nap.

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász
Goda Ügyvédi Iroda