Nem jár vasárnapi pótlék a bevásárlóközpontokban működő kereskedelmi egységek alkalmazottainak

A Kúria ítélete az új Mt. tükrében

A Kúria a napokban publikussá vált ítéletében kimondta, hogy a bevásárlóközpontokban működő kereskedelmi egységek (üzletek, kávézók, szolgáltatók) alkalmazottainak a vasárnapon rendes munkaidőben végzett munkáért nem jár vasárnapi pótlék. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete az új Mt. rendelkezéseit értelmezve ezt másként látja.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezet („KASZ”) a 2013. november 26-án kelt állásfoglalásában kifejtette, hogy a Kúria ítélete – tekintettel arra, hogy az adott munkaügyi vitában a régi Mt. szabályait kellett alkalmazni – csak a régi Mt. tükrében értelmezhető. Ennek következtében és az új Mt. rendelkezéseit értelmezve már nem lehet kérdés, hogy a bevásárlóközpontokban működő kereskedelmi egységek alkalmazottainak jár a vasárnapi pótlék. Kérdés, hogy helyesen értelmezi-e a KASZ az új Mt. rendelkezéseit és valóban jár ezek alapján a bevásárlóközpontokban vasárnap rendes munkaidőben munkát végzők számára a vasárnapi pótlék?

A Kúria ítélete olyan munkaügyi vitára vonatkozik, amely a peres felek között 2010. évben kezdődött. Értelemszerűen ezért még a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, azaz a „régi Mt.” szabályait kellett a bíróságoknak alkalmazniuk. A régi Mt. 124. § (1) bekezdése szerint vasárnapra rendes munkaidőben történő munkavégzés például a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál, illetve munkakörben rendelhető el. A törvény 149. § (2) bekezdése úgy rendelkezett továbbá, hogy nem jogosult vasárnapi pótlékra többek között a rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónál, illetve munkakörben foglalkoztatott munkavállaló.

[wp_bannerize group="group"]

A Kúria az ítéletében kiemelte, hogy az elmúlt években megváltoztak a társadalmi igények, illetve lényegesen átalakultak a bevásárlási szokások. Ezeket a szempontokat értékelve megállapította a Kúria, hogy a bevásárlóközpontban működő kereskedelmi egységeket rendeltetésük folytán vasárnap is működő munkáltatónak minősülnek. Ennek következtében pedig – figyelemmel a régi Mt. 149. § (2) bekezdésben foglaltakra – nem jogosultak vasárnapi pótlékra az ilyen munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók.

Továbbra is irányadó a Kúria ítélete az új Mt. tükrében?

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („új Mt.”) 101. § (1) bekezdése alapján vasárnap rendes munkaidő

  • a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
  • b) az idényjellegű,
  • c) a megszakítás nélküli,
  • d) a több műszakos tevékenység keretében,
  • e) a készenléti jellegű munkakörben,
  • f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
  • g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
  • h) külföldön történő munkavégzés során, valamint
  • i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.”

Az új Mt. 140. § (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy vasárnapi munkavégzés esetén 50% bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár, ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető, (….)”

A KASZ az új Mt. értelmezése során figyelmen kívül hagyott egy a 140. § (1) bekezdésében található lényeges rendelkezést. A bevásárlóközpontokban működő kereskedelmi egységek alkalmazottainak csak akkor jár a vasárnapi munkavégzés esetén 50% bérpótlék, ha a munkavállaló vasárnapi munkavégzésre kizárólag az Mt. 101. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételek alapján (kereskedelmi tevékenységet folytató munkáltatónál) kerülhetne sor. Értelemszerűen nem jár a vasárnapi pótlék, ha az ilyen munkavállalók vasárnapi munkavégzése nem kizárólag az új Mt. 101. § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltak alapján kerül elrendelésre, hanem a munkáltató rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónak is minősül.  

A Kúria ítéletének értelmében megállapítható, hogy a bevásárlóközpontokban működő kereskedelmi egységek rendeltetésük folytán vasárnap is működő munkáltatónak minősülnek, tehát ezzel nem csak az új Mt. 101. § (1) bekezdés i) pontjának felelnek meg, hanem párhuzamosan megfelelnek az új Mt. 140. § (1) bekezdés a) pontjának is. Azon munkáltatóknak pedig akik rendeltetésük folytán vasárnap is működőnek minősülnek, nem kell a vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzésért 50 % -os pótlékot fizetniük.

Megjegyzem viszont, a Kúria ítélete nem jogegységi döntés, ezért nem zárható ki, hogy a Kúria egy másik tanácsa ezzel ellentétes döntést hozna. Ettől függetlenül a bíróságok várhatóan irányadónak tekintik az ítéletet, legalább is addig, amíg az adott kérdésben nem születik ellentétes ítélet vagy ellentétes jogegységi döntés.

 

Dr. Goda Mark
Ügyvéd és munkajogi szakjogász

 

 

 

 

***

A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel (ÁSZF).