Gyakori kérdések

A közalkalmazott vezetői megbízásának visszavonása

Egy olvasónk írja, hogy közalkalmazottként dolgozik és tavaly három évre szólóan vezetői feladat ellátására megbízást kapott. A munkáltatói jogkör gyakorlója azonban visszavonta a megbízást. A jelen írásban tisztázzuk, hogy a melyek a vezetői megbízás visszavonásának törvényi feltételei, milyen esetben köteles a munkáltatói jogkör gyakorlója a döntését indokolni, milyen következményei vannak a vezetői megbízás visszavonásának a közalkalmazott foglalkoztatására, és mit tehet a közalkalmazott, ha a munkáltató döntésével, annak indokaival nem ért egyet.

Munka-Adó

Elszámolhatóak a home office költségei?

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt általánossá vált az otthonról történő munkavégzés Magyarországon is. Az ezzel kapcsolatos költségeket főszabályként a munkáltatónak kell megtérítenie, a munkavállaló pedig – az adóhatóság értelmezése szerint is – költségként elszámolhatja a felmerült kiadásokat.

Munka-Adó

Bevallási és fizetési könnyítésekkel bővül a Gazdaságvédelmi Program

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint több, mint 600.000 érintett vállalkozás jelentős mozgásteret kap ahhoz, hogy adófizetési kötelezettségét csökkentse, illetve időben átcsoportosítsa és ezáltal likviditását növelje. Megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete (Rendelet) a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további adózási könnyítésekről.

Hírek

A csökkentett munkaidős foglalkoztatással összefüggő támogatás feltételei

A Kormány 2020. április 21. napján hirdette ki a 140/2020. (IV.21.) és a 141/2020. (IV.21.) Korm. rendeleteket. Szabályozásra került a veszélyhelyzetből eredően fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága, valamint módosították a korábban kihirdetett 103/2020. (IV.20.) és 105/2020. (IV.20.) Korm. rendeletek, melyek a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásával, valamint a csökkentett munkaidős foglalkoztatással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaznak.

Munkajog ínyenceknek

COVID-19 – lázmérés a munkahelyen és annak adatvédelmi szempontjai

A biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében egyre több munkáltató ellenőrzi a munkavállalók egészségi állapotát oly módon, hogy a munkaterületre való belépés előtt lázmérőt alkalmazva szűrővizsgálatot írnak elő. Elengedhetetlen, hogy a munkáltató bármilyen intézkedése során az irányadó jogszabályoknak megfelelően járjon el. Dr. Bartal Ivánt, az Oppenheim Ügyvédi Iroda partnerét és adatvédelmi szakértőjét kérdeztük meg, hogy a lázmérés mint szűrővizsgálat a munkavállalók egészségi állapotának ellenőrzése érdekében szükséges és indokolt, de legfőképpen jogszerű munkáltatói intézkedésnek tekinthető-e, illetve összhangban áll-e az intézkedés az irányadó GDPR szabályokkal és a 47/2020 (III. 18.) számú Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontjával.